# نرخ_سفارش_آگهی_سال_97

نرخ آگهی روزنامه سال97

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر الانتشار**  نرخ آگهی روزنامه سال97 آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی  و فوق العاده، فراخوان آگهی استخدام،تبریک،تقدیر وتشکر,ترحیم،یادبود و… نمایندگی پذیرش آگهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

نرخ ثبت آگهی سال 97

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر الانتشار**  نرخ ثبت آگهی سال 97 آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی  و فوق العاده، فراخوان آگهی استخدام،تبریک،تقدیر وتشکر,ترحیم،یادبود و… نمایندگی پذیرش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

نرخ سفارش آگهی سال 97

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر الانتشار**  نرخ سفارش آگهی سال 97 آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی  و فوق العاده، فراخوان آگهی استخدام،تبریک،تقدیر وتشکر,ترحیم،یادبود و… نمایندگی پذیرش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید