# نرخ_سفارش_آگهی_سال97

نرخ سفارش آگهی سال97

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر الانتشار**  نرخ سفارش آگهی سال97 آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی  و فوق العاده، فراخوان آگهی استخدام،تبریک،تقدیر وتشکر,ترحیم،یادبود و… نمایندگی پذیرش آگهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

نرخ درج آگهی سال97

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر الانتشار**  نرخ درج آگهی سال97 آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی  و فوق العاده، فراخوان آگهی استخدام،تبریک،تقدیر وتشکر,ترحیم،یادبود و… نمایندگی پذیرش آگهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

نرخ چاپ آگهی سال97

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر الانتشار**  نرخ چاپ آگهی سال97 آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی  و فوق العاده، فراخوان آگهی استخدام،تبریک،تقدیر وتشکر,ترحیم،یادبود و… نمایندگی پذیرش آگهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید