شماره تلفن دفتر روزنامه کیهان

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر الانتشار**

         آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع 

        و فوق العاده، فراخوان

         آگهی استخدام،تبریک،تقدیر وتشکر,ترحیم،یادبود و…

021-77073444

0912-2990204

 www.e-g.ir

/ 0 نظر / 14 بازدید